top of page

IDT - סדנאות מנהלים באולמות

במסגרת הסדנאות של דרך ערך, אנחנו מעבירים סדנאות  בנושאים שונים גם באולמות או מקומות סגורים

מאז ומתמיד המשחק  מהווה אסטרטגית למידה ראשונה במעלה. ילדים לומדים כך ומתבגרים נמשכים למשחק באופן טבעי. לימוד ואימון אמנות המשחק יכול להביא פריצת דרך ושינוי לחברה. 

המשחק נוגע ברבדים שונים של תכנים ותהליכים דרכם ניתן ללמוד על היומיום כאשר המשתתף מונחה להתבונן בכמה רבדים מרכזיים:

דוגמאות לסדנאות מנהלים:

IDT.jpg

חדשנות ויצירתיות עפ"י מודל scamper 

 

'סקמפר' הינה טכניקה המאפשר לך להתניע את היצירתיות שלך, ומסייעת לך להתמודד עם כל אתגר.

באנגלית SCAMPER הנם ראשי תיבות של מניפולציות שונות אותן אפשר להפעיל על מוצר,שירות או רעיון קיים על מנת לשפר אותו.

'סקמפר' מבוססת על התפיסה שכל דבר חדש הינו מודיפיקציה של דבר אחר. כל אות ברשימה מייצגת דרך אחרת, שבעזרתה ניתן "לשחק" עם התכונות של מה שמאתגר אותך להעלות רעיון חדש.

משחק עסקי – רב מימדי 

 

תנאי המשחק העסקי משתנים כל הזמן עקב תהליכי צמיחה או מיתון, צרכי לקוחות ושוק משתנים והתחרות המשתכללת בקצב בלתי נתפס, האם אנחנו פה להצליח או לנצח, המשחק מביא לידי ביטוי, כמה מהאמונות שלנו, בוא נתבונן בהם:

  • יצירת בריתות ושיתופי פעולה, לאיפה זה מביא אותנו, מה נרוויח?

  • דינמיקה של הקבוצה ולקיחת תפקיד, אנחנו קובעים את המציאות של עצמנו.

  • יישומים אסוציאטיביים לחיי יומיום בארגון, האם גם החיים זה משחק?

  • חשיבה פורצת דרך, במציאות משתנה ורב ממדית

  • פרואקטיביות וחשיבה יצירתית בחיבורים פנים ארגוניים, מוביל להצלחות

  • שימוש מושכל בנכסים אישיים ובערך מוסף ייחודי, שלנו, כי לכולנו יש נכסים רדומים.

  • מציאת הזדמנויות חדשות בתמונה של משאבים קיימים, כי בדרך כלל לא נקבל עוד משאבים, מקסימום עוד משימות.  

                                                  

bottom of page