top of page
IMG_20181007_121259.jpg
IMG_20181126_123919.jpg
IMG_20180726_103157.jpg

סדנאות מנהלים עם דרך ערך
 

סדנאות מנהלים עם דרך ערך הינן סדנאות חווייתיות ומעשירות.
אנחנו מאמינים מאוד במרחב אחר, מרחב מאפשר דיאלוג פנימי וחיצוני.

פנימי בינינו לבין עצמנו, וחיצוני עם הקולגות שלנו, שביחד איתם אנחנו מייצרים פסיפס ארגוני. והרי מה שבונה ארגון מצליח זה המשאב האנושי, צוות המנהלים אשר משפיע כלפי מטה, למחלקות ולצוותים השונים.
 

דרך ערך מתאימה מגוון שונה של סדנאות מנהלים, שמתאימות למטרות הארגון ולאופי המשתתפים.

אנחנו מאפשרים מרחב המייצר דינמיקה בונה, לצוותים וארגונים, לממש את הפוטנציאל הגבוה הטמון ביחסי אנוש ותקשורת טובה בין מנהלים וצוותים.

אצלנו בדרך ערך, אנחנו מאמינים שערכים חשובים מאוד ליצירת אמון וממשקים טובים, ומכאן גם לתוצאות מצוינות.
 

הערכים המובילים אותנו הם:
ניהול חיובי, תקשורת בונה, אמון, הבנת האחר, הקשבה, אהבת הזולת ואהבת הטבע - כי שם הכל קורה בטבעיות ואותנטיות.

 

להלן 4 הפרמטרים המובילים את אופי הסדנאות:
 

 •  מרחב מתאים - בחירת איזור הפעילות בטבע, שיתאים לעונת השנה, אופי הפעילות, אופי המשתתפים והמרחק ממקום העבודה.
   

 • הנחיה – דגש גבוה על הנחיה מקצועית, הבנת מטרות הסדנא, הובלת המשתתפים לסיטואציות שיביאו לידי ביטוי את המטרות, ומתן תשומת לב לכך שכלל המשתתפים יבצעו את הפעילויות בטבעיות, בלי לגרום למישהו מהם לאי נוחות.
   

 • לוגיסטיקה - כי הצבא צועד על קיבתו. מאוד חשוב לנו לתמוך בפעילות ברמה לוגיסטית גבוהה ומפנקת, כי עשייה בכיף מביאה תוצאות טובות יותר והשתתפות מלאה. אנחנו עובדים בכל הארץ ויש לנו שיתופי פעולה עם ספקים שונים ומגוונים, בתמיכה הלוגיסטית.
   

 • שירות - כי הכל זה אנשים. חיוך ומילה טובה תמיד עוזרים, ובאופן כללי שירות טוב מאפשר לחבר בין המשתתפים לעצמם ולטבע. 
   

אנחנו בדרך ערך מאמינים שבמאה ה-21 יותר חשוב להצליח מאשר לנצח.

חשוב לחיות חיים משמעותיים, ולהשפיע במקום העבודה, כי המשמעות גורמת לנו לקום עם חיוך ואהבה.

 

יאללה - מוזמנים לבחור משלל הסדנאות שלנו, ולהתמסר לחוויה בלתי נשכחת.

bottom of page